TẬP GIA CÔNG TRUNG TÂM ANH NGỮ AMA TÂN PHÚ

Kể từ Tháng 10/2018, Công ty TNHH giấy tập Trạng Nguyên là đơn vị gia công chính thức bộ tập phát thưởng của Trung tâm anh ngữ AMA Tân Phú.